Pocket Option Thailand

วิธีการวาดและแลกเปลี่ยนแนวรับและแนวต้านใน Pocket Option
กลยุทธ์

วิธีการวาดและแลกเปลี่ยนแนวรับและแนวต้านใน Pocket Option

ความสำคัญของแนวรับและแนวต้านเป็นอย่างมากสำหรับผู้ค้าที่พึ่งพาการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นอย่างมาก แนวรับ / แนวต้านช่วยในการกำหนดว่าเมื่อใดที่ราคามีความผันผวนในช่วงเวลาหนึ่ง ด้วยก...
วิธีใช้โซนอุปสงค์และอุปทานที่ PocketOption
กลยุทธ์

วิธีใช้โซนอุปสงค์และอุปทานที่ PocketOption

อุปสงค์และอุปทานเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนตลาดทั่วโลกการเงิน กฎแห่งอุปสงค์กล่าวว่าอุปสงค์แปรผกผันกับราคา เมื่อราคาสูงขึ้นความต้องการก็ลดลงเนื่องจากผู้ซื้อไม่ต้องการใช้เงินมากเกินไปในการ...